top of page
אקורד - חינוך לחיים משותפים

חינוך לחיים משותפים

תחום חינוך לחיים משותפים במרכז אקורד מפתח ומטמיע מודלים, הכשרות וכלי התערבות פדגוגיים מעולם הפסיכולוגיה החברתית – מערכי שיעור, תוכניות לימודים, עזרים לימודיים וסדנאות – כדי לאבחן, לפתח ולהעריך תוכניות של חינוך לחיים משותפים. המרכז מציע הנחיה, ליווי והכשרה של צוותים חינוכיים, מעצבות ומעצבי מדיניות, מורות, מורים ופרחי הוראה, ומסייע לקידום פעולות אפקטיביות ומבוססות מחקר בתחום.

מרכז אקורד פועל במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, בכל זרמי החינוך ובכל קבוצות הגיל. עם שותפינו לעשייה נמנים בתי ספר, רשויות מקומיות, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, וכן גורמים במשרד החינוך, רשתות חינוך, בית הנשיא (תקווה ישראלית), ארגוני חברה אזרחית, החברה למתנ"סים, תנועות נוער ועוד.

חינוך בזמן הסלמה או מלחמה

לאור המצב, פתחנו במחלקת חינוך עמוד מיוחד עם כל הכלים ותוצרי מחלקת חינוך בנוגע לחינוך לחיים משותפים בזמן הסלמה או מלחמה. 

מודל דמות הבוגר/ת בחינוך לחיים משותפים

אחד האתגרים הגדולים בחינוך לחיים משותפים הוא הגדרה ברורה ותמציתית של היעד החינוכי, או "דמות הבוגר/ת" הרצוי/ה.

 

מודל דמות הבוגר/ת בחינוך לחיים משותפים שפיתחנו במרכז אקורד, בשותפות עם בית הנשיא, קרן לאוטמן ומשרד החינוך, נותן מענה לשאלה הבסיסית ביותר: כיצד אמורים להיראות בוגרות ובוגרים אידיאליים של מערכת חינוך שהצליחה לקיים חינוך לחיים משותפים? המודל מאפשר גזירה קונקרטית של תכני הכשרה, מדדים, יעדים חינוכיים ותוכניות עבודה בתחום החינוך לחיים משותפים. על בסיסו צוות המרכז מפתח, מייעץ ומלווה תוכניות ומהלכים חינוכיים המקדמים חיים משותפים ויחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין קבוצות שונות בחברה.

על בסיס מודל דמות הבוגר/ת פיתחנו את מדד השותפות בקרב בני ובנות הנוער בישראל, הממפה את מכלול החסמים וההזדמנויות הפסיכולוגיים לקידום יחסים מיטיבים בין קבוצות וליצירת שותפות בין־קבוצתית בקרב בני ובנות הנוער מארבעת זרמי החינוך בישראל – הממלכתי, הממלכתי־דתי, החרדי והממלכתי־ערבי.

למודל דמות הבוגר/ת המלא לחצו כאן

מרחבי השפעה

פיתוח מקצועי והכשרות מורים

מחקרים שונים והניסיון המצטבר מלמדים כי אמנם רבים מהמורים והמורות תופסים חינוך לחיים משותפים כנושא חשוב עבור התלמידים והתלמידות, אולם בפועל הם נמנעים מלעסוק בו באופן שיטתי ומובנה. סיבה מרכזית לפער זה היא היעדר כלים לעיסוק בנושא, הנוגע בסוגיות נפיצות ושנויות במחלוקת. מרכז אקורד פועל לספק צורך זה, ובשנים האחרונות הוא פיתח תשתיות ידע, כלי הכשרה ופדגוגיה פסיכו־חברתיים המותאמים לריבוי התרבויות ולמתחים בין הקבוצות המאפיינים את החברה הישראלית. פיתחנו מודלים מגוונים של פיתוח מקצועי תוך יצירת רשת של חיבורים ושותפויות עם גורמים שונים במערכת החינוך. על בסיסם נעשית הנחיה והכשרה של אנשי ונשות חינוך בתפקידים שונים ומזרמי חינוך שונים לעבוד בעזרת כלים ופרקטיקות פסיכו־חברתיות מבוססות־מחקר כדי לקדם חינוך לחיים משותפים בבתי הספר ובכיתות הלימוד באופן אפקטיבי.

אקורד- פיתוח מקצועי והכשרותמורים
פיתוח מקצועי והכשרת מורים
ייעוץ לארגוני חינוך
ייעוץ לארגוני חינוך

ארגונים רבים בשדה החברה והחינוך בישראל פועלים באופן ישיר או עקיף בנושא של יחסים בין קבוצות וחיים משותפים. מרכז אקורד מלווה ארגוני חינוך שונים ומייעץ להם בבואם להגביר את השפעתם בתחום החינוך לחיים משותפים. תהליך הייעוץ מבוסס על מחקר ועל כלים מעולם הידע של הפסיכולוגיה החברתית, ובדרך כלל נכללים בו אבחון פסיכו־חברתי, הכשרה מותאמת למטרות החינוכיות והפסיכולוגיות של הארגון, פיתוח פתרונות והתערבויות מבוססות־מחקר וליווי של הטמעתן בעבודת הארגון.

ייעוץ לארגוני חינוך
עבודה עם רשויות מקומיות
עבודה עם רשויות מקומיות

תחום חינוך במרכז אקורד עובד עם רשויות מקומיות כדי לבנות מודל עירוני לקידום החינוך לחיים משותפים. עבודה ברמת הרשות מאפשרת לבנות מהלך חינוכי כוללני, רב־גילי ורב־ערוצי, אשר בכוחו להביא לידי השפעה נרחבת על תפיסותיהם ועל עמדותיהם של אנשי ונשות חינוך ושל תלמידים ותלמידות בעיר ביחס לקבוצות השונות בחברה. עבודה בערוץ זה מאפשרת להתאים את הכלים של מרכז אקורד לאופייה ולצרכיה של הרשות ולגבש מהלך ארוך־טווח לייעוץ, להכשרה ולהתערבות. זהו מהלך  שבו מערכת החינוך ברשות פוגשת באופן שיטתי ועקיב תכנים וכלים חינוכיים המבוססים על ידע בתחום הפסיכולוגיה החברתית כדי לעצב תפיסות, עמדות והתנהגויות שוויוניות, מכילות וסובלניות בקרב תלמידות ותלמידים ביישוב.

cdc-gsRi9cWCIB0-unsplash.jpg

פרויקטים נבחרים

תו תקווה ישראלית לחינוך לשותפות

תו "תקווה ישראלית" לחינוך לשותפות הוא מהלך מערכתי שנועד למקצע, להרחיב ולהנגיש לבתי הספר תשתית מקצועית מבוססת־מחקר, המקדמת חינוך לשותפות בין קבוצות בחברה הישראלית. התוכנית פותחה ויושמה בשותפות של כמה גורמים – בית הנשיא, משרד החינוך, פורום לאוטמן ומרכז אקורד. מרכז אקורד הוביל את הפיתוח המקצועי.
 
בתי הספר, מנהלים ומנהלות אשר השתתפו בתוכנית הציבו יעדים ברורים בתחום החינוך לשותפות על סמך כלי התבוננות לאפיון המצב הקיים, ופעלו להשגתם בעזרת מתווה הכולל ליווי מקצועי והכשרה ייעודית לצוות המוביל בבית הספר. הכלים לאבחון ולהכשרה מתבססים על מודל דמות הבוגר/ת שפותח באקורד במסגרת המהלך, והם מותאמים לכל בית ספר על פי אופיו ועל פי זרם החינוך שאליו הוא משתייך.

במסגרת המהלך פיתחנו במרכז אקורד תוכניות וכלים חינוכיים שונים לקידום חיים משותפים, כמו ערכות פדגוגיות לקידום תפיסת ההטרוגניות של החברה הערבית ושל החברה החרדית, מודל מפגשים חדשני החותר לפעולה משותפת לקידום שוויון, פיתוח מנהיגות בית ספרית לקידום נורמות של התנהגות סובלניות ועוד . כלים אלה משרתים כיום את בתי הספר שהשתתפו במהלך, והם חלק חשוב מתוצרי תחום חינוך במרכז אקורד.

ARIK8805(1).JPG
קהילות מורים ומורות לקידום חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות

קהילות מורים ומורות לקידום חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות

למערכת החינוך תפקיד מרכזי בקידום חיים משותפים בחברה בישראל מרובת הקבוצות והתרבויות. הכיתה מספקת הזדמנויות חינוכיות ופדגוגיות לקידום החינוך לחיים משותפים, הכוללות עמידה על צדדים הרמוניים ומקרבים לצד כלים להתמודדות עם קונפליקטים, עם מתיחות ועם גזענות.

קהילות מורים לחינוך לחיים משותפים קמו כדי לקדם חינוך לחיים משותפים באופן מובנה ושיטתי בשגרת העבודה בשדה החינוך. קהילת המורים מעניקה מסגרת של למידה שיתופית והתנסות בתפיסות ובכלים פסיכו־חברתיים לצד מרחב לפיתוח פדגוגי וחינוכי ומרחב להתייעצות עמיתים.

הכלים והפרקטיקות הפסיכו־חברתיים שפותחו במרכז אקורד והמועברים לקהילות מציעים דרכים שונות להתמודדות עם הופעתן בכיתה של תפיסות ועמדות פוגעניות בין קבוצות: מהטיות וסטראוטיפים גלויים וסמויים ועד התנהגות פוגענית והפליה. המורות והמורים המובילים בקהילות משמשים מודל ללמידה עבור מורות ומורים אחרים. בה בעת הם מובילים בבית ספרם מהלך לקידום חיים משותפים ולמניעת גזענות בשיתוף מורות ומורים וכן בעלות ובעלי תפקידים שונים. על כן היישום של כלים אלה נעשה בערוצים השונים של הפעילות הבית ספרית: יישום פדגוגי בתחומי דעת שונים, חינוך חברתי, שיח אישי   וקבוצתי ועוד.

נוסף על מרכז אקורד, שותפים במיזם קהילות מורים לחינוך לחיים משותפים גופים אלה: המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים במשרד החינוך, מו"פ קהילות מקצועיות, קרן לאוטמן וקרן משפחת וילנאי. הנחיית הקהילות נעשית על ידי מרכז אקורד.

 

מדד השותפות בקרב בני ובנות נוער

מדד השותפות בקרב בני ובנות הנוער בישראל ממפה את מכלול החסמים וההזדמנויות הפסיכולוגיים לקידום יחסים מיטיבים ושותפות בין הקבוצות, וזאת בקרב בני ובנות הנוער מארבעת זרמי החינוך בישראל – הממלכתי, הממלכתי־דתי, החרדי והממלכתי־ערבי. המדד פותח על ידי מרכז אקורד ומבוסס על מודל דמות הבוגר/ת בחינוך לשותפות ועל הידע והניסיון שלנו בתחום הפסיכולוגיה החברתית הנוגעת ליחסים בין קבוצות. המדד ממפה תפיסות, רגשות, עמדות והתנהגויות של בני ובנות נוער בישראל כלפי שותפות בין קבוצות. 

מדד השותפות נועד לאפשר למי שבעמדות השפעה במסגרות השונות – ממערכת החינוך הארצית ועד לרמת המורה בבית הספר – וכן לכל מי שפועלים לשיפור היחסים בין הקבוצות בישראל להכיר את מכלול העמדות, הרגשות והתפיסות בקרב הנוער בכל הקשור ליחסים בין קבוצות בישראל. על בסיס המדד ניתן לפתח וליישם תוכניות שיקדמו באופן אפקטיבי שותפות בין קבוצות. עוד מאפשר המדד לייצר שפה מקצועית, עשירה ומשותפת בתחום החינוך לחיים משותפים, שתשמש בסיס לפעולה בתחום. בדוח מדד השותפות אנחנו מציגים את המלצות מרכז אקורד לאפיקי פעולה משמעותיים ורלוונטיים שיוכלו למנף ולשפר את מאמצי החינוך לשותפות הננקטים בשדה. 

מדד השותפות בקרב בני ובנות נוער

לדוח מדד השותפות 2021 - תקציר |  הדוח המלא

לדוח מדד השותפות 2020 - תקציר |  הדוח המלא

צוות חינוך

אלן לב שלם

אלן לב שלם

מובילת מהלך פיתוח מקצועי והכשרות מורים

ellen.levshalem@mail.huji.ac.il

ענת יונה עמדי

ענת יונה עמדי

מנהלת תחום פיתוח מקצועי והכשרות מורים

anat.yona@mail.huji.ac.il

נטאשה אובולסקי

נטאשה אובולסקי

​​​מנהלת תחום ייעוץ לארגוני חינוך

natasha.obolsky@mail.huji.ac.il

עידו אורן

עידו אורן

מנהל מחלקת חינוך

ido.oren@mail.huji.ac.il

ליאת נצר

ד״ר ליאת נצר

מובילת מחקר בחינוך

liat.netzer@mail.huji.ac.il

וטפה כנעאן

וטפה כנעאן

מובילת פרויקט חינוך בלתי פורמלי

watfa.kinnan@mail.huji.ac.il

הלית ניר

הלית ניר

מפתחת תוכן ומובילת טכנו-פדגוגיה

halit.nir@mail.huji.ac.il

ד"ר שירה רן

ד"ר שירה רן

מובילת מחקר - ילדים ומתבגרים

shira.ran@mail.huji.ac.il

Avatar 83

שחר בן נתן

מוביל מהלך SEL

shahar.bennatan@mail.huji.ac.il

עדו פלזנטל

עדו פלזנטל

מפתח פדגוגי

iddo.felsenthal@gmail.com

Avatar 100

סמר ג'אבר-מסארווה

יועצת לארגוני חינוך

summer.jm@mail.huji.ac.il

לימא אבו סאלח

לימא אבו סאלח

מנחת קהילות מורים לחינוך לשותפות

lima.abusalah@mail.huji.ac.il

רעות קדרון.jpg

רעות קדרון

מובילת הגיל הרך ומשחקים לעתיד

reut.kidron@mail.huji.ac.il

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עידו אורן, מנהל מחלקת החינוך לחיים משותפים
ido.oren@mail.huji.ac.il
bottom of page