top of page
צוות אקורד

ייעוץ פסיכו־חברתי

תחום הידע של הפסיכולוגיה החברתית על יחסים בין קבוצות עשוי לסייע בעיקר לארגונים המבקשים לשפר את מרקם היחסים בין קבוצות: משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, עמותות, ארגוני החברה האזרחית ורשויות מקומיות. ידע זה מאפשר להבין את החסמים הפסיכולוגיים ביחסים בין קבוצות – ואף את ההזדמנויות הטמונות ביחסים אלה – ועומד על האופנים שבהם ניתן להתערב בהם כדי לשפרם. תהליכי הייעוץ והליווי של מרכז אקורד מסייעים לארגונים בהתמודדותם עם המתחים בין הקבוצות השונות, הן בתוכם והן בקרב קהלי היעד שלהם.

מדריך למנהיגות מקומית בערים מעורבות - כלים להתמודדות עם הסלמה ביחסים בין יהודים וערבים בערים מעורבות - אוקטובר 2023

בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023, פיתחנו בתחום מדריך ייעודי המבוסס על ידע מחקרי ומדעי בפסיכולוגיה של יחסים בין קבוצות בעת קונפליקט ומתח, ונועל לסייע למנהיגות המקומית להתמודד עם מצב של מתיחות גוברת בין תושבים יהודים וערבים ולריסון האפשרות של התדרדרות לאלימות. 

תהליכים אלה כוללים:


1.    שרטוט תמונת המצב הפסיכו־חברתית על התפיסות, על הרגשות ועל העמדות של הקבוצות ועל היחסים ביניהן, וזאת באמצעות מחקר ואבחון כמותני ואיכותני;
2.    פיתוח ועיצוב התערבויות ותשתית ארגונית כפתרונות לאתגרים העולים באבחון;
3.    ליווי הטמעתן של ההתערבויות ופיתוח תפיסה ארגונית התומכת בתהליכי השינוי;
4.    מדידת האפקטיביות של התהליכים ומחקר הערכה.

תהליכי הליווי והייעוץ שלנו נעשים בשיתוף פעולה עם דרגי ההנהלה בארגון: מזיהוי ומיקוד הצורך של הארגון והסוגיה החברתית שעליה הארגון מעוניין להשפיע ועד להטמעת השינויים בפועל, כל זאת בהלימה למשימות הארגון, למטרותיו ולערכיו.

מודל ועקרונות עבודה

ארגונים רבים נתקלים תדיר באתגרים הכרוכים במפגש בין קבוצות חברתיות שונות, הן בצוותי הארגון והן בקהלי היעד שלו.
 
תחום הידע של הפסיכולוגיה החברתית הנוגע ליחסים בין קבוצות יודע לתאר פרקטיקות שנמצאו  אפקטיביות בקידום יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין קבוצות חברתיות שונות. מרכז אקורד מסייע לארגונים לבנות אסטרטגיות ופרקטיקות הנתמכות בראיות לשם השפעה על עמדות, להגברת המוטיבציה לקִרְבָה, לצמצום סטראוטיפים ולהגברת הנכונות להשתתף בפעולות לקידום שוויון ויחסים טובים ומכבדים.

מרכז אקורד מומחה בפיתוח של תוכניות התערבות מבוססות־מדע, בייעוץ בתחום זה ובליווי ארגונים במהלך יישומן. המרכז מספק את שירותיו לארגונים המבקשים לקדם את שיפור היחסים בין הקבוצות השונות בהם. במסגרת תהליכי הייעוץ אנו מציעים ליווי בבנייה של תשתית מקצועית המספקת ידע וכלים לשיפור האפקטיביות וההשפעה של תוכניות המקדמות יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין כלל הקבוצות בחברה.

Blue Skies

מודל העבודה

3

פיתוח התערבות וכלים – פיתוח של התערבות מותאמת לצורכי הארגון על בסיס המידע שנאסף בשלבי האבחון והמדידה ובהסתמך על הידע הפסיכו־חברתי המחקרי

2

אבחון ומדידה ראשונית – פיתוח והרצה של כלי מדידה לאיסוף הנתונים שישמשו בסיס להשוואה בתום ההתערבות כדי להעריך את תוצאות ההתערבות ואת תוצאות התוכנית

1

זיהוי הצרכים הייחודיים לארגון – זיהוי האתגרים וההזדמנויות לשיפור היחסים בין הקבוצות החברתיות בתוכנית או בארגון, לרבות הגדרת מטרות ויעדים פסיכו־חברתיים להתערבות

5

מדידה והערכה – מדידת השפעתן של ההתערבויות וליווי הלקוח בניתוח הממצאים ובלמידת המסקנות וההמלצות

4

הטמעה – ליווי של הטמעת ההתערבות ומתן כלים ומנגנונים לפיתוח מסוגלות של הארגון להוביל ולשמר את התהליכים גם בתום תהליך הייעוץ (למשל באמצעות הכשרת הצוותים המקצועיים של הארגון)

פרויקטים נבחרים
ארגון "כוכבי המדבר"

ארגון "כוכבי המדבר"

ארגון "כוכבי המדבר" פועל לפיתוח דור חדש של מנהיגות בדווית צעירה, שתחולל שינוי במציאות השוררת בקהילה הבדווית ובמרחב הנגב. הארגון מחבר בני נוער – צעירים וצעירות מיישובים שונים – לקבוצת מנהיגות מלוכדת, פורצת דרך, הנושאת באחריות לחברה, מאחדת את התושבים ומובילה את הנגב לעתיד טוב יותר למען חיזוק החברה הישראלית.
 
מרכז אקורד, בתמיכת קרן גנדיר, מלווה את ארגון "כוכבי המדבר" בפיתוח תפיסה ארגונית המקדמת הנעה לפעולה (אקטיביזם) בקרב חניכיו ובוגריו.
תהליך הייעוץ והליווי של אקורד כלל למידה מעמיקה של מודל פסיכולוגי מתוּקָף על הנעה לפעולה קולקטיבית. על בסיס המודל נערך אבחון יסודי בקרב החניכות, החניכים ואנשי הצוות של תוכניות המנהיגות לשם איתור החסמים והזרזים להנעה לפעולה ברמה הזהותית, הקוגניטיבית והרגשית. בעקבות הממצאים מפותחות ומוטמעות התערבויות פסיכו־חברתיות שונות, הכוללות סדנאות והכשרות לחניכים, לצוות ולהנהלת הארגון.  

בתהליך זה שאלנו שאלות כמו: כיצד נראה אקטיביזם של צעירים וצעירות, ערבים־בדווים, הפועלים למען החברה הערבית ־בדווית? כיצד ניתן לעורר תקווה בקרב צוותי התוכניות ולשמר אותה לאורך זמן? כיצד   מעוררים תחושת מסוגלות אישית מתמשכת לפעולה חברתית? ועוד.

מסע הפרסום להגברת המודעות לאי־השוויון בתקציב הממשלתי – גבעת חביבה

מסע הפרסום להגברת המודעות לאי־השוויון בתקציב הממשלתי – גבעת חביבה
מרכז אקורד ליווה את עמותת גבעת חביבה בגיבוש מסע פרסום שנועד להגברת המודעות לביטויים של אי־שוויון בין יהודים לערבים בתקציב הממשלתי. לצורך גיבוש הצעדים הוביל מרכז אקורד מחקר לזיהוי עמדות ותפיסות ביחס לאי־שוויון וביחס לאופן שבו חלוקת התקציב הממשלתי מספקת את הצרכים של אוכלוסיות היהודים והערבים בהתאם למאפייניהן. ממצאי המחקר שימשו בסיס לגיבוש המסרים שנכללו במסע הפרסום וכן לתכנון סדרה של סרטוני וידאו בעבור קהלי היעד של הפרסום. מחקר הערכה בחן כיצד השפיעה החשיפה למסרים על העמדות ועל התפיסות של קהל היעד. הממצאים לימדו שמסע הפרסום נחל הצלחה וכי אנשים שנחשפו למסרים הפגינו רמת מודעות גבוהה יותר ורמת מוכנות גבוהה יותר לפעולה לצמצום אי־השוויון בהשוואה לאנשים שלא נחשפו להם. לחצו כאן לפרטים נוספים באתר של גבעת חביבה על מסע הפרסום ולצפייה בסרטונים שהופקו.

הגברת המודעות לאי־השוויון בתקציב הממשלתי – גבעת חביבה
זרעים של שותפות

"זרעים של שותפות"

"זרעים של שותפות" היא תוכנית מנהיגות לצעירות וצעירים יהודים וערבים, פרי שיתוף פעולה של תנועת "החלוץ להגשמה" ותנועת "עומדים ביחד" ובתמיכת קרן גנדיר.


מרכז אקורד מלווה את צוות "זרעים של שותפות" בפיתוח תוכנית למפגשי מנהיגות של צעירות וצעירים יהודים וערבים וכן בפיתוח הכשרה למנחי ומנחות התוכנית. התוכנית נועדה לטפח מנהיגות צעירה בעלת מסוגלות אישית וקבוצתית לפעול למען מטרות חברתיות ובפרט למען שוויון בחברה הישראלית. תוכנית ההתערבות של מרכז אקורד כוללת אמצעים לחיזוק הזהות הייחודית והמשותפת, לטיפוח תחושת המסוגלות הקבוצתית ולחיזוק האמונה ביכולת ההשתנות של בני אדם, של קבוצות ושל מערכות יחסים בין קבוצות. ההתערבות מלווה במערך מחקר שבחן את השינויים שחלו בתפיסות של המשתתפים והמשתתפות, ברגשותיהם ובעמדותיהם. ממצאי המחקר מלמדים כי גברה מודעותם של לאי־שוויון, כי פחתו הרגשות השליליים (כגון פחד) כלפי הקבוצה האחרת וכי גברו הנכונות ותחושת המסוגלות לפעולה למען שוויון בחברה.

ירוחם רב-תרבותית

מרכז אקורד מלווה את המועצה המקומית ירוחם בתהליך אסטרטגי שמובילה טל אוחנה, ראש המועצה. התהליך נועד לשפר את היחסים בין הקבוצות החברתיות לשם קידום הנִיעוּת (המוביליות) החברתית בירוחם. בתהליך ייחודי זה משתתפים משרדי ממשלה, מחלקות שונות במועצה, אוכלוסיית ירוחם וארגוני המגזר השלישי הפועלים בעיר כדוגמת ג׳וינט־אשלים, קרן רש״י ומעוז. התהליך מקיף היבטים ותחומים שונים, ומתוכם מתמקד מרכז אקורד ביחסים בין הקבוצות החברתיות בירוחם כאמצעי לקידום ניעות חברתית. זאת באמצעות פיתוח מודל חדשני ופורץ דרך של תהליך אבחוני מקיף לזיהוי היחסים ביישוב ולאיתור החסמים הפסיכולוגיים בין הקבוצות החברתיות מנקודת מבטם של כלל האוכלוסייה, של הנוער ושל בעלי ובעלות תפקידים במועצה.


בימים אלה משמשים ממצאי תהליך המחקר והאבחון לגיבוש התערבויות פסיכו־חברתיות בשלושה תחומים ביישוב לצורך ניסוי ראשוני: בקרב נותני שירותים במועצה, בחינוך הבלתי פורמלי ובקרב התושבים והתושבות בשכונה הצפונית. לאחר מדידה של השפעת הניסוי (מדידת אפקטיביות) תיבנה תוכנית אסטרטגית שתכלול המלצות ועקרונות פעולה להרחבת התוכנית לתחומים עירוניים נוספים.

קרדיט צילום: אסף דהאן

ירוחם רב-תרבותית

הצוות שלנו

WhatsApp Image 2024-02-18 at 15.47.09.jpeg

רן פרופיס

יועץ ארגוני בתחום ייעוץ פסיכו-חברתי לארגונים

Ran.Profis@mail.huji.ac.il

יעל חייט

יעל חייט

יועצת ארגונית בתחום ייעוץ פסיכו-חברתי לארגונים

hait.yael@mail.huji.ac.il

יעל אילן

יעל אילן

מנהלת תחום ייעוץ פסיכו-חברתי לארגונים   

yael1.ilan@mail.huji.ac.il

השותפים שלנו

bottom of page