top of page

תוצרי אקורד

נדבך מרכזי של פעילותנו עוסק בהעשרת השדה בתובנות מבוססות-מחקר בנושאים כמו התמודדות אפקטיבית עם גזענות, שכנוע והנעה לפעולה, הפחתת סכסוכים בין-קבוצתיים, טיפול במצבי מתח ומשבר בין קבוצות, ועוד, ובהעלאת המודעות לגבי חשיבות תובנות אלה עבור פעילות הארגונים בשדה

 

כאן תוכלו למצוא אגד של פרסומים שהופקו במהלך שנות פעילותנו, בזירות השונות שבהן פועל מרכז אקורד ובנושאים מגוונים הקשורים ליחסים בין קבוצות. אלה פרסומים המיועדים לשחקנים בשדה שלא עברו אצלנו תהליך יעוץ פרטני, ולרוב הם כוללים הן תובנות פסיכו-חברתיות והן המלצות מעשיות

משרדי אקורד
Blue water droplets

מבחר תוצרים

אקדמיהבמלחמה_4.png

אקדמיה בעין הסערה

המלצות להתמודדות עם השיח ברשתות בעת מלחמה

רשתות חברתיות4.png

בטוח לדבר

המלצות להתמודדות עם התבטאויות במשרד וברשתות בעת מלחמה

מדריך מנהיגות מקומית.png

מנהיגות בערים מעורבות

כלים להתמודדות עם הסלמה ביחסים בין יהודים וערבים בערים מעורבות

מאגר תוצרים

עיקרי מחקר מעסיקים יהודים ומועמדים ערבים 2024
תעסוקה

עיקרי מחקר מעסיקים יהודים ומועמדים ערבים 2024

14.2.24

מחקר עומק שנעשה במטרה לזהות את הגורמים הפסיכולוגיים-חברתיים שמנבאים כוונות של מעסיקים יהודים לשלב במקום עבודתם ערבים בעלי השכלה אקדמית, ושל מועמדים ומועסקים ערבים בעלי השכלה אקדמית לעבוד במקומות עבודה עם רוב יהודי.

מפגש יהודי ערבי טרם המלחמה

מפגש יהודי ערבי טרם המלחמה

1.2.24

נתונים ממחקים שונים של אקורד מצביעים על חשיבות מפגשים חיוביים בין יהודים וערבים טרם המלחמה

שותפות במבחן - הובלת צוות חינוכי יהודי ערבי
חינוך

שותפות במבחן - הובלת צוות חינוכי יהודי ערבי

21.1.24

כלים להנהלות של בתי הספר המשלבים חברות וחברי צוות ערבים פרקטיקות וכלים מעשיים שיסייעו בניהול בית הספר בתקופה קשה זו.

עוגנים בסערה - כלים לאנשי חינוך בזמן המלחמה
חינוך

עוגנים בסערה - כלים לאנשי חינוך בזמן המלחמה

14.1.24

כלים לצוותי חינוך להתמודדות עם השפעות המלחמה על יחסי יהודים ערבים בהווה ובעתיד

 مراسي وسط العاصفة
חינוך

مراسي وسط العاصفة

14.1.24

أدوات مخصصة للطواقم التربوية لمواجهة آثار الحرب على العلاقات اليهودية العربية في الحاضر والمستقبل

Student survey findings Nov23
אקדמיה

Student survey findings Nov23

1.1.24

יחסי יהודים ערבים בערים מעורבות
ייעוץ פסיכו-חברתי

יחסי יהודים ערבים בערים מעורבות

26.12.23

ניתוח יחסי יהודים ערבים בערים מעורבות והמלצות לפעולה

סקר יחסי יהודים ערבים באקדמיה
אקדמיה

סקר יחסי יהודים ערבים באקדמיה

19.12.23

סקר עמדות של סטודנטים ערבים ויהודים באקדמיה - נובמבר 2023

מודל הרמזור
תעסוקה

מודל הרמזור

19.12.23

מצגת בנושא מודל הרמזור לגבולות שיח נורמטיבי בארגון

Trends in Jewish and Arab relations following the Iron Swords War
מחקר

Trends in Jewish and Arab relations following the Iron Swords War

12.12.23

בטוח לדבר
תעסוקה

בטוח לדבר

20.11.23

מדריך להתמודדות עם התבטאויות של עובדים במשרד וברשתות בעתות מלחמה והסלמה

מדריך למנהלי ארגוני בריאות
תעסוקה

מדריך למנהלי ארגוני בריאות

16.11.23

ניהול המפגש בין צוותים יהודים וערבים בארגוני בריאות

לא נמצאו

bottom of page