top of page

הצטרפו לצוות אקורד!

rana abas

באמצעות עבודתי באקורד אני מנסה להשפיע על המציאות החברתית שלנו ולהוביל שינוי חברתי למען חברה יותר שוויונית וצודקת.

ד״ר רנא עבאס, מנהלת תחום מחקר חברתי

משרות פתוחות

מנהל/ת תחום ייעוץ והדרכה במחלקת תעסוקה

שפיים, Israel

רכז/ת מחקר לתחום מחקר חברתי

שפיים, Israel

עוזר/ת מחקר בתחום פוליטי

שפיים, Israel

מוביל/ת מחקר לתחום מחקר פוליטי

שפיים, Israel

סמנכ״ל/ית

שפיים, Israel

מוביל/ת פעילות עם מעצבי דעת קהל לתחום השלום והפיוס

שפיים, Israel

מנהל/ת מחלקת מחקר

מפתח/ת ידע ותוכן לתחום השלום ולתחום הציבורי

שפיים, Israel

bottom of page