top of page
Green Board

מדד השותפות 2024

השנה החולפת הייתה ועודנה שנה קשה וכואבת לחברה בישראל וליחסים בין הקבוצות המרכיבות אותה. החוויות והתחושות הקשות לא פסחו גם על בני ובנות הנוער. התמורות המתרחשות ביחסים שבין הקבוצות השונות והשלכותיהן על עתידה של החברה בישראל, מצריכות מפת דרכים מבוססת-נתונים להבנת המציאות בקרב הנוער, שעל בסיסה ניתן יהיה להגדיר מטרות וכיווני פעולה חינוכיים לקידום יחסים סובלניים, מכילים ושוויוניים בין הקבוצות.

לצורך כך ערך מרכז אקורד את מחקר מדד השותפות לשנת 2024 בקרב בני נוער ובנות נוער בישראל. המחקר מתבסס על תאוריות ועל כלי מדידה מעולם הפסיכולוגיה החברתית. המחקר מאפשר להשיב על שאלות מפתח העוסקות באופן שבו בני הנוער חווים ותופסים את המציאות החברתית ואת היחסים בין הקבוצות בישראל בעת הנוכחית.

ממצאי המחקר יפורסמו במספר דוחות קצרים, אותם תוכלו למצוא בעמוד זה. בכל דוח בנוסף לממצאים תוכלו למצוא גם תובנות והמלצות בעקבות הממצאים. מוזמנים להשתמש ולהפיץ.

מדד השותפות הכיתות שותקות.png

דו״ח ראשון: כשהתותחים רועמים הכיתות שותקות?

התייחסות בתי הספר לאירועי 7 באוקטובר והמלחמה בעזה מנקודת מבטם של בני הנוער

הדוח הראשון בסדרה מבקש לבחון כיצד פעלו בתי הספר בעקבות אירועי ה 7 באוקטובר והמלחמה בעזה? בדגש על השאלה האם עסקו בהתעצמות המתחים בין קבוצות בישראל ובהתדרדרות ביחסי יהודים וערבים מאז תחילת המלחמה? ואם כן – כיצד? 

פיתוח מקצועי והכשרת מורים

דו״ח שני - בקרוב

Green Board
Blue water droplets

מדדי השותפות משנים קודמות

אנחנו כאן עבורכם ועבורכן לכל שאלה, שיתוף או התייעצות!
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עידו אורן, מנהל מחלקת החינוך לחיים משותפים
ido.oren@mail.huji.ac.il
bottom of page