top of page
לוגו אקורד
כיתוב אקורד בשלוש שפות
צילום של עובדי אקורד

אקורד - הוא ארגון חברתי־אקדמי ייחודי, המפתח ומנגיש ידע אקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית כדי לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות השונות בישראל וכן בין החברה בישראל לחברות השכנות במרחב.

באקורד נעשה שימוש במיומנויות של מחקר, ייעוץ, פיתוח והכשרה כדי לסייע לארגונים ולגופים מגוונים להטמיע בפעולתם ידע וכלים מעולם הפסיכולוגיה החברתית.

תחומי הפעילות שלנו

תעסוקה

אקדמיה

חינוך

ייעוץ

שלום ופיוס

מחקר

Blue water droplets

תומכים בנו

תרצו לתמוך בפעילות מרכז אקורד?
נשמח שתפנו למנהלת פיתוח משאבים

bottom of page