top of page

יועצות ויועצים (פרילנסרים.ות) להעברת סדנאות במוסדות אקדמיים

אחוזי משרה

מודל עבודה

ערבית אחרי העברית


אקורד - פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי הוא ארגון אקדמי-חברתי ייחודי, המפתח ומנגיש ידע אקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית על מנת לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות השונות בישראל.

תחום אקדמיה של מרכז אקורד מציע תוכניות ייעוץ והכשרה מעשית לסגלים אקדמיים ומנהליים, שמטרתן לסייע בהתנהלות בכיתה ובקמפוס מגוונים. לגיוון בזירה האקדמית פוטנציאל רב למפגש משמעותי ומתמשך בין קבוצות חברתיות שונות, אך הוא מציב גם אתגרים מורכבים בהתמודדות עם מתחים וקונפליקטים גלויים או סמויים בכיתות, במשרדים ובמרחבים המשותפים.

אנו מחפשים יועצות ויועצים להעברת סדנאות לסגל אקדמי ולסגל מנהלי במוסדות אקדמיים מגוונים בישראל. הסדנאות מציעות מענים וכלים מבוססי תיאוריות ומחקרים משדה הפסיכולוגיה החברתית להתמודדות עם אתגרי הקמפוס המגוון ולקידום יחסים מיטיבים בין קבוצות, בזמנים של שגרה ובימים של מתח ואלימות.


דרישות התפקיד

● הכרות עם השדה האקדמי בישראל;

● תואר שני או שלישי ]עדיפות למדעי החברה[ או בשלבי סיום של הדוקטורט;

● ניסיון בהוראה באקדמיה ו/או בהנחייה/ייעוץ בזירה האקדמית;

● גמישות וזמינות לעבודה בהיקף משתנה, במוסדות שונים ברחבי הארץ ועם קהלים מגוונים.


תכונות ויכולות נדרשות

● חיבור והזדהות עם ערכי מרכז אקורד;

● מוטיבציה ללמוד את תחום הפסיכולוגיה החברתית של יחסים בין קבוצות ולהעביר את הידע במסגרת סדנאות במוסדות אקדמיים;

● יכולת ביצועית גבוהה, יכולת הנעה עצמית;

● יחסי אנוש ותקשורת בין-אישית מעולים;

● יכולת עמידה והובלת שיחה מול קהלים מגוונים;

● כושר ביטוי מצוין בעברית;

● כושר ביטוי גבוה בערבית או באנגלית - יתרון.


ההעסקה הינה על בסיס פרילאנס (כנגד חשבונית מס), בהיקף משרה משתנה - בהתאם לצורך במוסדות האקדמיים .

מועד תחילת עבודה : מיידית (כולל הכשרה)

מיקום: מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ (ייתכן שבזום מעת לעת)

אנו במרכז אקורד מאמינות ומאמינים בערך שנוצר מעבודה בארגון המכיל אנשים מרקעים חברתיים שונים, אשר מביאים עמם נקודות מבט שונות וניסיון חיים מגוון. לכן אנו מעודדות ומעודדים אנשים מכל קשת החברה בישראל להגיש מועמדות.


קו"ח יש לשלוח לדוא"ל: cvachord@gmail.com


נא לציין בשורת הנושא: תחום אקדמיה: יועצת/יועץ להעברת סדנאות במוסדות אקדמיים

תאריך פרסום המודעה: אפריל 2024


مطلوب للمجال األكاديمي في مركز أكورد

مستشارات ومستشارين )فري النس( لعقد ورش عمل في المؤسسات األكاديمية

أكورد- علم نفس اجتماعي من أجل التغيير االجتماعي هي منظمة أكاديمية اجتماعية فريدة، تقوم بتطوير وإتاحة

المعرفة األكاديمية المبتكرة في مجال علم النفس االجتماعي من أجل الترويج لعالقات قائمة على المساواة، والتسامح،

واالحترام، بين الفئات االجتماعية المختلفة في إسرائيل.

يقدم القسم األكاديمي في مركز أكورد برامج استشار ية وتأهيلية عملية للطواقم األكاديمية واإلدارية، تهدف إلى

المساعدة في إدارة الصف والحرم الجامعي القائمين على التنوع. ينطوي التنوع في الساحة األكاديمية على الكثير

من اإلمكانات للقاء الهادف والمستمر بين الفئات المجتمعية المختلفة، إال أنه يفرض أيضا تحديات معقدة في مواجهة

التوترات والصراعات العلنية والخفية داخل غرف المحاضرات، والمكاتب، واألماكن المشتركة.

نبحث عن استشاريين واستشاريات لعقد ورش عمل ألعضاء الطواقم األكاديمية والطواقم اإلدارية في مؤسسات

أكاديمية متنوعة في إسرائيل. تقدم ورش العمل هذه حلوال وأدوات تستند إلى النظريات واألبحاث المستمدة من

حقل علم النفس االجتماعي من أجل مواجهة التحديات الكامنة في الحرم الجامعي القائم على التنوع، ومن أجل

تعزيز العالقات المثلى بين الفئات المختلفة، في أيام الروتين وأيام التوتر والعنف على حد سواء.

متطلبات الوظيفة:

● معرفة جيدة بالحقل األكاديمي في إسرائيل؛

ٍن أو ثالث ]من المفضل أن يكون في مجال العلوم االجتماعية[ أو أن يكون المتقدم/ـة في مراحل

● لقب ثا

إنهاء متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه؛

● الخبرة في التدريس في المؤسسات األكاديمية و / أو تيسير / تقديم المشورة في الحقل األكاديمي؛

● المرونة والتفرغ لوظيفة ذات نطاق متغير، في مؤسسات مختلفة في أرجاء البالد، ومع جمهور هدف

متنوع.

الصفات والقدرات المطلوبة

● االرتباط والتماثل مع قيم مركز أكورد؛

م مجال علم النفس االجتماعي للعالقات بين المجموعات، وتمرير المعرفة في إطار ورش

ّ

● الدافعية إلى تعل

عمل في المؤسسات األكاديمية؛

● قدرة عالية على اإلنجاز، والقدرة على إدارة الذات؛

● القدرة الممتازة على نسج عالقات إنسانية والتواصل؛

● القدرة على االلتزام وخوض حديث أمام مجموعات سكانية متنوعة؛

● القدرة الممتازة على التعبير على النفس بالعبرية؛

● القدرة الممتازة على التعبير عن النفس بالعربية أو اإلنجليزية يعد امتيازا؛

يتم التوظيف على أساس نموذج العمل الحر )فري النس، مقابل إصدار فاتورة ضريبية(، ونطاق الوظيفة متغير،

وفقا للحاجة في المؤسسات األكاديمية


موعد بدء العمل: فوري )يشمل التأهيل للوظيفة(

مكان العمل: المؤسسات األكاديمية في أرجاء البالد )ويحتمل أن يتم عبر برنامج Zoom بين وقت آلخر(

نحن، في مركز أكورد، نؤمن بالقيمة التي يخلقها العمل في منظمة تضم رجاال ونساء من خلفيات اجتماعية مختلفة،

ممن يجلبون معهم وجهات نظر مختلفة وخبرات حياتية متنوعة، ولذا فإننا نشجع الرجال والنساء من جميع فئات

المجتمع اإلسرائيلي على التقدم للوظيفة.

يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى عنوان البريد اإللكتروني cvachord@gmail.com  

نرجو إدراج النص التالي في حقل الموضوع: תחום אקדמיה: יועצת/יועץ להעברת סדנאות במוסדות

אקדמיים.

تاريخ نشر اإلعالن: نيسان )أبريل( 2024

bottom of page