top of page
back-view-cropped-picture-multiethnic-group_edited.jpg

חינוך לחיים משותפים בזמן הסלמה

נוכח המציאות הביטחונית והחברתית הקשה והנפיצה, עולות שאלות מורכבות וחשובות ביחס להתנהלותנו כנשות ואנשי חינוך במרחב המקצועי ובכיתות הלימוד: כיצד נכון לגעת ולהתייחס להשלכות ההסלמה על יחסי יהודים וערבים? באיזה אופן ננהל את המתחים שצפים בתוך הצוות החינוכי בעת הזו? כיצד נצליח לאוורר ולעבד רגשות טעונים בקרב צוותי חינוך ותלמידים בצורה בונה ואפקטיבית? 

 

מחלקת חינוך במרכז אקורד מפתחת בימים אלה מדריכים, הכשרות, סדנאות וכלים פדגוגיים מבוססי ידע פסיכו-חברתי הרלוונטיים להתמודדות חינוכית עם אירועי השעה. כל זאת על מנת לקדם עשייה חינוכית שמטרתה לשמר מרקם חיים בטוח, סובלני, מכיל ושוויוני גם בעת הזו.

 

מוזמנים.ות להשתמש וגם להפיץ את הכלים הבאים שתמצאו בעמוד זה. העמוד מתעדכן תדיר לכן מומלץ לבקר בו באופן קבוע כדי לצפות בתכנים החדשים. 

2פוסט עוגן בסערה.png

המדריך מעניק כלים לצוותי חינוך להבנת המצוקה הפסיכולוגית של בני נוער בתקופה זו, ולהתמודדות עם השפעות המלחמה על יחסי יהודים ערבים בהווה ובעתיד. 

המסמך מציע תובנות יישומיות ועקרונות לפעולה בקרב צוותי חינוך בחברה, במטרה למתן רגשות שליליים ולשמר מרקם חיים סובלני ומכיל בין הקבוצות השונות בחברה. 

פיתוח מקצועי והכשרת מורים

במדריך ״שותפות במבחן״ שחיברנו במחלקת חינוך באקורד יחד עם מכון מרחבים אנו מציעים להנהלות של בתי הספר המשלבים חברות וחברי צוות ערבים פרקטיקות וכלים מעשיים שיסייעו בניהול בית הספר בתקופה קשה זו. ההצעות מבוססות על ניסיון מעשי בשטח של בתי ספר וכן על תובנות וכלים המבוססים על ידע מעולם הפסיכולוגיה החברתית.

מנהלים.png
מה-עובר-עלינו.png

מערך שיעור בערבית לתלמידות.ים בעל יסודי שפותח בשיתוף פעולה של אקורד עם עמותת קדמה לשוויון בחינוך. מטרת המערך היא לתת כלים בידי המורה לקיים שיח כיתתי שיאפשר לתלמידות.ים להבין יותר "מה עובר עליהן.ם" ברמה הרגשית בתקופה זו, ולברר לעצמם את הכוחות והמשאבים שעומדים לרשותם במצב הנוכחי.

הקמנו אתר מיוחד בנושא ״סולידריות בין קבוצתית בעת משבר״ הנועד לסייע להביא למרחבים חינוכיים וציבוריים דוגמאות וסיפורי מקרה שיסייעו למתן רגשות קשים או עמדות פוגעניות, ולהפיח מעט תקווה בקרב תלמידים ותלמידות בימים סוערים אלה. כעת האתר זמין גם בשפה הערבית. 

סולידריות.png
המלצות-ערבית.png

המסמכים המצורפים מתארים את אתגרי התקופה ואת השפעתה על התלמידים.ות והצוות החינוכי בחברה הערבית. מוצגים במסמכים המלצות לניהול שיח עם צוותי החינוך בבתי הספר ועם התלמידים.ות, כמו גם במרחבים חינוכיים בלתי פורמליים.

פיתוח מקצועי והכשרת מורים

סדרת מערכים שפותחו עבור כיתות ה'-ט' ונועדו לקדם הבעה, עיבוד וגם ויסות של רגשות בתקופה הנוכחית. המערכים כוללים מספר שלבים פדגוגיים שונים, בעיקרם – מיפוי משותף של הרגשות המתעוררים בכיתה, עבודה משותפת על מאגר של כלים להתבוננות וויסות של החוויה הרגשית, המשגה תיאורטית ודמיון תמונת עתיד ואמונה בשינוי. 

מרגישים-ביחד.png
תיווך.png

עבור מחנכות בגיל הרך, צוות משחקים לעתיד באקורד מציע סכמה קצרה ובהירה לתיווך המצב לילדים ולילדות עם בובות הפרסונה ולצדה סיפורונים בוני חוסן נפשי לשיח בגיל הרך

פיתוח מקצועי והכשרת מורים

המדריך המצורף ״לנווט בים סוער - מודל והמלצות להתמודדות חינוכית בעתות הסלמה״,  נועד לסייע לצוותי החינוך להתמודד עם המצב הנפיץ במוסדות הלימוד, ולהצליח לנהל שיח מורכב ובונה בכיתות באופן המותאם לתחושות ולתגובות השונות של התלמידים והתלמידות. 

לנווט.png
אנחנו כאן עבורכם ועבורכן לכל שאלה, שיתוף או התייעצות!
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עידו אורן, מנהל מחלקת החינוך לחיים משותפים
ido.oren@mail.huji.ac.il
bottom of page