top of page

עוזר/ת מחקר בתחום פוליטי

שפיים, Israel

אחוזי משרה

80%-100%

מודל עבודה

למרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי דרוש.ה  עוזר/ת מחקר בתחום מחקר פוליטי  


ערבית אחרי העברית  

  

אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי הוא ארגון אקדמי-חברתי ייחודי, המפתח ומנגיש ידע  אקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית על מנת לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות  החברתיות השונות בישראל, ובין החברה בישראל לחברות השכנות במרחב. 


תחום המחקר הפוליטי באקורד מתכנן ומוציא לפועל מחקרים פורצי דרך שמטרתם לספק תובנות  מבוססות דאטה לארגונים ותנועות חברתיים -פוליטיים וגופים פילנתרופיים. סוגי המחקרים שלנו  כוללים מיפוי דעת קהל ועמדות ציבור, מחקרי אורך, ומחקרים ניסויים במעבדה ובשדה לבדיקת  אפקטיביות של מסרים והתערבויות לקידום יחסים בין קבוצות בשדה הפוליטי.  


תפקיד עוזר/ת מחקר כולל תפעול והוצאה לפועל של הפרויקטים המחקריים תוך שמירה על סדר  ודייקנות גבוהה.  


תחומי אחריות עיקריים :  

● תפעול והרצת סקרים ומחקרי שדה ;  

● סידור נתונים, מעקב אחרי מילוי סקרים וגיוס משתתפים;  

● סיכום מחקרים/מאמרים וסקירת ספרות בתחומי דעת רלוונטים;  

● סיוע בכתיבת דוחות, מצגות וחומרים תומכים.  

  

דרישות ויכולות :  

● בוגרי תואר ראשון או במהלך תואר שני במדעי החברה- חובה )יתרון ללימודי פסיכולוגיה(;  ● כישורים בינאישיים מעולים ויכולת הנעה של אנשים לשיתוף פעולה ;  

● כושר תכנון, ארגון וסדר, מעקב אחרי פרטים, עמידה הדוקה בלוחות זמנים ;  ● ניסיון עבודה עם תוכנת SPSS, מיומנות גבוהה בתוכנת excel( יתרון לעבודה עם תוכנת R ;) ● יכולת עמידה בעומס, תכנון זמן, זריזות ויעילות;  

● חיבור והזדהות עם ערכי המרכז; 

● ניידות פיזית וגמישות בשעות העבודה;  


היקף המשרה: 80%-100% משרה  

תחילת העבודה: מיידית  


מיקום: חוצות שפיים. מודל עבודה היברידי  


אנו במרכז אקורד מאמינים בערך שנוצר מעבודה בארגון המכיל אנשים ונשים מרקעים חברתיים  שונים, אשר מביאות ומביאים עמם נקודות מבט שונות ונסיון חיים מגוון. לכן אנו מעודדים/ות א/נשים  מכל קשת החברה בישראל להגיש מועמדות.  


למעוניינות ומעוניינים: יש לשלוח קו"ח ומכתב נלווה מנומק (עד עמוד בעברית) המפרט מדוע הנך  מעוניינ/ת ומתאימ/ה לתפקיד לדוא"ל com.gmail@cvachord.  


יש לציין בשורת הנושא במייל: הגשת מועמדות לתפקיד עוזר/ת מחקר בתחום מחקר פוליטי המרכז פועל במסגרת מכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים  תאריך פרסום המודעה: ינואר 2024
لمركز أكورد – علم نفس اجتماعي من أجل التغيير االجتماعي مطلوب /ـة  مساعد/ة أبحاث في مجال األبحاث السياسية  

  

أكورد- علم نفس اجتماعي من أجل التغيير االجتماعي هي منظمة أكاديمية اجتماعية فريدة، تقوم بتأطير وإتاحة المعرفة األكاديمية المبتكرة في مجال علم النفس االجتماعي من أجل الترويح لعالقات قائمة على المساواة، والتسامح، واالحترام، بين الفئات االجتماعية المختلفة في إسرائيل، وبين المجتمع في إسرائيل والمجتمعات الجارة  في اإلقليم. 

يقوم مجال األبحاث السياسية في مركز أكورد بتخطيط وتطبيق سياسات رائدة تهدف إلى توفير رؤى قائمة على  المعطيات، للمنظمات والحركات االجتماعية والسياسية، والهيئات الخيرية. تشمل أبحاثنا مسوحا للرأي العام  والمواقف العامة، الدراسات الطولية، واألبحاث التجريبية المخبرية والميدانية لتفحص مدى نجاعة الرسائل  والتدخالت الهادفة لتعزيز العالقات بين المجموعات في الحقل السياسي. 

يشمل دور المساعد/ة البحثي/ـة إدارة وتنفيذ المشاريع البحثية مع الحفاظ على النظام والدقة العاليين. 

مجاالت المسؤولية األساسية:  

● إدارة وتنفيذ االستطالعات والبحوث الميدانية:  

● تنظيم المعطيات، متابعة ملء االستبيانات، وتجنيد المشاركين؛ 

● تلخيص األبحاث / المقاالت وإجراء مسح لألدبيات في المجاالت ذات العالقة؛  

● المساعدة في صياغة التقارير، والعروض التقديمية، والمواد اإلسنادية.  

  

المتطلبات والقدرات:  

● حاملو اللقب األول أو الدارسون للقب الثاني في العلوم االجتماعية- إلزامي )يعد التخصص في علم النفس امتيازا(؛

● القدرة الممتازة على نسج عالقات إنسانية، والقدرة على تحريك األشخاص باتجاه التعاون؛ 

● القدرة على التخطيط، والتنظيم، والترتيب، ومتابعة التفاصيل، وااللتزام الوثيق بالجداول الزمنية؛ 

 ● خبرة في العمل مع برنامج SPSS، قدرة عالية على التعامل مع برنامج excel( القدرة على العمل مع برنامج R  يعد امتيازا(؛ 

● القدرة على العمل تحت الضغط، وتنظيم الوقت، والسرعة والنجاعة؛  

● التواصل والتماهي مع قيم المركز؛  

● القدرة على التنقل، والمرونة في ساعات العمل؛  


نسبة الوظيفة : 80%-100%  

موعد بدء العمل: فوري  


مكان العمل: حوتسوت شفاييم. نموذج عمل يجمع ما بين العمل من المكتب والمنزل.  

نحن، في مركز أكورد، نؤمن بالقيمة التي يخلقها العمل في منظمة تضم رجاال ونساء من خلفيات اجتماعية مختلفة، ممن يجلبون معهم وجهات نظر مختلفة وخبرات حياتية متنوعة، ولذا فإننا نشجع الرجال والنساء من جميع فئات المجتمع اإلسرائيلي على التقدم للوظيفة. 


يرجى من المهتمات والمهتمين إرسال السيرة الذاتية ورسالة مرفقة (حتى صفحة بالعبرية) تف ّصل سبب اهتمامك ومالءمتك لهذه الوظيفة، إلى عنوان البريد اإللكتروني com.gmail@cvachord. نرجو أن تدرجوا في سطر موضوع الرسالة اإللكترونية العنوان التالي: הגשת מועמדות לתפקיד  עוזר/ת מחקר בתחום מחקר פוליטי 


يعمل المركز في إطار مركز مجيد، من تأسيس الجامعة العبرية في القدس. 

تاريخ نشر اإلعالن: كانون الثاني يناير 2024


bottom of page