top of page

תוצרי אקורד

נדבך מרכזי של פעילותנו עוסק בהעשרת השדה בתובנות מבוססות-מחקר בנושאים כמו התמודדות אפקטיבית עם גזענות, שכנוע והנעה לפעולה, הפחתת סכסוכים בין-קבוצתיים, טיפול במצבי מתח ומשבר בין קבוצות, ועוד, ובהעלאת המודעות לגבי חשיבות תובנות אלה עבור פעילות הארגונים בשדה

 

כאן תוכלו למצוא אגד של פרסומים שהופקו במהלך שנות פעילותנו, בזירות השונות שבהן פועל מרכז אקורד ובנושאים מגוונים הקשורים ליחסים בין קבוצות. אלה פרסומים המיועדים לשחקנים בשדה שלא עברו אצלנו תהליך יעוץ פרטני, ולרוב הם כוללים הן תובנות פסיכו-חברתיות והן המלצות מעשיות

جمهور الهدف

المواضيع

סוגי מדיה

שפה

שנה